Overslaan en naar de inhoud gaan

Verwijzing

risicofactoren ouder kind relatie

De risicofactoren hebben verschillend gewicht:

1. elke rode risicofactor of in totaal 4-5 risicofactoren zijn reden tot zorg en aanleiding om de situatie in het (sociaal) wijkteam / CJG/ OKT te bespreken. Ga daarbij altijd na welke andere hulpverleners reeds betrokken zijn en stem de hulp op elkaar af.

2. Een goede weging van de risico's hangt ook samen de domeinen waarop ze zich voordoen. Bij risico's op 1 domein (kind of ouder/gezin of omgeving) is bespreken en handelen in het (sociaal) wijkteam OKT of CJG passend. Bij risico's op 2 of meer domeinen staat de zich ontwikkelende ouder-kindrelatie onder druk. Dat is een indicatie voor consult bij een jonge kind expert of Infant Mental Health specialist en zo nodig een integrale aanpak bieden.

  • Vrijwel alle gemeenten hebben een (sociaal) wijkteam, een Ouder- en Kindteam (OKT) of Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Deze teams zijn bereikbaar via je gemeente.
  • Een jonge kind expert of een Infant Mental Health (IMH) specialist vind je bij de jeugd GGZ instellingen in jouw regio. Als je die niet kent, informeer dan verder bij je huisarts of kijk op de website van de DAIMH.
     
  • Jeugd ggz heeft IMH als een van haar specialismes en is werkzaam in Overijssel en delen van Gelderland en Drenthe. Jeugd ggz is onderdeel van de Dimencegroep. 
  • OuderKindLijn is een IMH Centrum in Amsterdam werkend vanuit de Infant Mental Health visie.